Schlagwort: hongkong

Liberate Hong Kong — Revolution of Lasers

FOW046 – Update aus Hongkong (mit Xifan Yang)

ZEIT-Korrespondentin Xifan Yang beschreibt die Lage vor Ort in Hong Kong

FOW042 – Proteste in Hong Kong (mit Xifan Yang)

Katharin hat mit der ZEIT-Korrespondentin Xifan Yang über die aktuellen Proteste in Hong Kong gesprochen.